SPANSK


Egenvurdering

Jeg kan
ikke
litt
godt
Nettsted
· Opprette en wiki og
· lenke den til lærerens wiki
· Formatere med heading 1,2,3 etc, avsnitt
· Design og farver, layout oversiktligHome
· Presentere meg selv
· Presentere min familie
· Presentere mine interesser
· Mulitmodal tekst ( lyd, bilde, tekst, video)Tekster fra arbeid
· Tentamen
· Oversettelser
· KladdMat i Spania
· Opprette en glogg
· Mine gastronomiske favoritter 10 stk
· Måltider i Spania
· Mat i Spania
· Lydfil/video med mine kommentarer om matManuela novelle
· Oversette alle kapitlene
· Legge inn lydfil med sammendrag
· Snakke om teksten
· Snakke om spansktalende kjendiserFrida
-teskst med bilde ca 1 side håndskrevet
-viser beherskelse av verb og artikkelbrukVerb nåtidsplan
· Futurum Voy a comer
· Presens Como
· Fortid He comidoSubstantiv
· Determinativer: un, el, ese, mi, ti, cual, …
· Adjektiv: gran, endelsene: a, as, / o, os / e, es
· Grader: gordo mas grordo el mas gordoSpørsmål og svar
· Spørsmålstillinger
· Svar med Subjekt, verbal og object
· Bindeord som y, pero,
· Tekstbindere som: primero, en segun lugar por ultimo…