Arbeidsplan for perioden fra vinterferien til eksamen. Inger Langseth

TEMA Yrkesretting

Hver time vil ha følgende mønster frem til Påske
1.
time
Arbeid med yrkesfaglig stoff .
Innlæring av vokabular med påfølgende gloseprøver
Arbeid med yrkesfaglige problemstillinger og oppgaver og eventuelt med innleveringer
Arbeid med generelle tekster, yrkesfaglige tekster og muntlig refleksjon.
2.
time
To elever presenterer nyhetene fra siste uke.
kompetansemål:
· presentere og diskutere internasjonale nyheter og aktuelle hendelser
· Uttrykke seg skriftlig på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
Lesing av roman eller tilsvarende. Elevene står fritt til å velge tekster selv. 30 minutter Kompetansemål:
· Analysere og drøfte (…) en roman
· Analysere og drøfte en novelle ( oppgave leveres inn før Påske)
Logg i forhold til egenvurdering og kommentarer på undervisningen. 5 minutter.
Kompetansemål:
· Vurdere og drøfte egen framgang i arbeidet med å lære engelsk

TEMA Tverrfaglig fordypningsemne

Elevene står fritt til å velge problemstilling. De får to uker på arbeidet og da skal de forberede en presentasjon muntlig på 10 minutter etter utdelt plan. Kompetansemål:
· Velge et tverrfaglig fordypningsemne innen eget programområde og presentere det

TEMA egne tekster

· lage og vurdere egne muntlige eller skriftlige tekster inspirert av litteratur og kunst.
Resten av tiden vil bli brukt til eksamensforberedelser